Werkwijze

De individuele begeleiding wordt afgestemd op jouw persoonlijke hulpvraag en er wordt gewerkt op een manier die bij je past. Hierbij kunnen we, naast praten, gebruik maken van verschillende methodieken, zoals creatieve middelen om het verdriet een plaats in jouw levensverhaal te geven en de draad van het leven weer op te pakken.

Na vijf sessies van 60 minuten vindt er een voortgangsgesprek plaats om te kijken of verdere ondersteuning gewenst is en zo ja, hoe we dit vorm gaan geven.

Uiteraard blijft alles wat er besproken is vertrouwelijk. Zonder jouw schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt.